Alle rene idrettslag

Vingelen Idrettslag Trim

Vingelen Idrettslag Trim ble sertifisert 22.10.2019.

Sertifiseringen utløper 22.10.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2