Alle rene idrettslag

Bjerke Idrettslag Ski Bjerke IL Ski

Bjerke Idrettslag Ski Bjerke IL Ski ble sertifisert 01.11.2020.

Sertifiseringen utløper 01.11.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2