Alle rene idrettslag

Fitjar Idrettslag Fotballgruppa

Fitjar Idrettslag Fotballgruppa ble sertifisert 04.02.2020.

Sertifiseringen utløper 04.02.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2