Alle rene idrettslag

Frogner Idrettslag Håndball

Frogner Idrettslag Håndball ble sertifisert 17.06.2019.

Sertifiseringen utløper 17.06.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2