Alle rene idrettslag

Fyllingen Håndball Elite Håndball

Fyllingen Håndball Elite Håndball ble sertifisert 21.09.2019.

Sertifiseringen utløper 21.09.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2