Alle rene idrettslag

Ganddal Idrettslag Fotball Håndball Turn Orientering

Ganddal Idrettslag Fotball Håndball Turn Orientering ble sertifisert 03.10.2019.

Sertifiseringen utløper 03.10.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2