Alle rene idrettslag

Gjerpen Håndball Håndball

Gjerpen Håndball Håndball ble sertifisert 04.11.2019.

Sertifiseringen utløper 04.11.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2