Alle rene idrettslag

Hockeyklubb Tromsø Stars Ishockey

Hockeyklubb Tromsø Stars Ishockey ble sertifisert 31.08.2019.

Sertifiseringen utløper 31.08.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2