Alle rene idrettslag

Høgskolen i Bergen Idrettslag BTSI Volleyball

Høgskolen i Bergen Idrettslag BTSI Volleyball ble sertifisert 04.09.2020.

Sertifiseringen utløper 04.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2