Alle rene idrettslag

Lysekloster Idrettslag Håndball

Lysekloster Idrettslag Håndball ble sertifisert 08.05.2019.

Sertifiseringen utløper 08.05.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2