Alle rene idrettslag

NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening Rugby

NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening Rugby ble sertifisert 12.06.2020.

Sertifiseringen utløper 12.06.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2