Alle rene idrettslag

Os Kobudokan Karateklubb Karate

Os Kobudokan Karateklubb Karate ble sertifisert 29.12.2019.

Sertifiseringen utløper 29.12.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2