Alle rene idrettslag

Oslo Taekwondo Klubb Taekwondo

Oslo Taekwondo Klubb Taekwondo ble sertifisert 27.10.2019.

Sertifiseringen utløper 27.10.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2