Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb Fekting

Oslostudentenes Idrettsklubb Fekting ble sertifisert 11.09.2020.

Sertifiseringen utløper 11.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2