Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb OSI Jujutsu

Oslostudentenes Idrettsklubb OSI Jujutsu ble sertifisert 17.09.2020.

Sertifiseringen utløper 17.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2