Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb OSI Ultimate

Oslostudentenes Idrettsklubb OSI Ultimate ble sertifisert 22.11.2022.

Sertifiseringen utløper 22.11.2024.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2