Alle rene idrettslag

Sportsklubben Speed Svømming

Sportsklubben Speed Svømming ble sertifisert 19.12.2019.

Sertifiseringen utløper 19.12.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2