Alle rene idrettslag

Viking Håndballklubb Håndball

Viking Håndballklubb Håndball ble sertifisert 15.05.2019.

Sertifiseringen utløper 15.05.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2