Alle rene idrettslag

Vingelen Idrettslag Mikro Mini Fotball

Vingelen Idrettslag Mikro Mini Fotball ble sertifisert 24.10.2019.

Sertifiseringen utløper 24.10.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2